Spring naar hoofd-inhoud

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit ouders. Bij de vergaderingen en voorbereidingen van de activiteiten is ook een vertegenwoordiging vanuit het team aanwezig. De AC ondersteunt de organisatie en uitvoering van excursies, feesten, vieringen en sportactiviteiten. De school voert hierin samen met de AC de regie. Kort na de start van elk nieuw schooljaar is er een jaarvergadering gepland waarbij de taken opnieuw worden verdeeld en zo nodig nieuwe leden worden gekozen of zittende leden worden herkozen. Het lidmaatschap eindigt zodra de ouder geen kind(eren) meer op de basisschool heeft.

Leden van de activiteitencommissie

Vanuit de basisschool:        
Voorzitter:   Liselore Ivens    
Secretaris:   Tina Bleyenberg    
Penningmeester:   Jessy de Vos    
Lid:   Saskia van de Velde    
Lid:   Cindy Robbrecht    
Lid:   Sabrina Smet - van den Bosch    
Lid:   Rosanne van Daele - Regtien    
Lid:   Sanne van Wolvelaer - Paauwe    
         
Vanuit de Kinderopvang:        
Lid:   Marita Bleyenberg    
Lid:   Lydia De Rooze