Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (2007) heeft verplicht dat elke school een MR moet hebben. In deze zelfstandige commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR overlegt met de directeur over belangrijke schoolzaken, zoals kwaliteit van het onderwijs, geldbesteding, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht. Ook heeft de MR initiatiefrecht. Dat laatste wil niet zeggen, dat de schoolleiding perse moet luisteren naar een initiatief. Alle rechten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Wat doet de MR niet?

De MR is er wel om de belangen van ouders en kinderen in de school te behartigen. De MR is er niet om individuele problemen tussen ouders /kinderen en de school te bespreken. Individuele problemen moeten worden besproken met de leerkracht of directie.  De MR kan wel uw signalen oppikken om dit te gebruiken als 'kapstok' om het onderwerp (algemeen)  ter bespreking in de vergadering met de directie te brengen.

De medezeggenschapsraad is te benaderen via het e-mailadres van de scholen:

stjozef-nn@elevantio.nl

bsclinge@elevantio.nl

terdoest@elevantio.nl

Leden van de Medezeggenschapsraad

Lid namens de ouders:   Sanne van Wolvelaer - Paauwe    
Lid namens de ouders:   GaĆ«lle De Keyser    
Lid namens het personeel:   Suzanne Mattheijssen    
Lid namens het personeel:   Cynthia Vandenbussche